Koulutukset

Tervetuloa mukaan kehittämään osaamistasi ja viemään yrityksesi vastuullisuutta uudelle tasolle! Järjestämme kolme koulutusta, joista voit valita juuri sinulle sopivan tai osallistua kaikkiin. Koulutukset ovat maksuttomia. Osallistujat voivat saada 1–5 ammattikorkeakoulukelpoista opintopistettä per kokonaisuus. Näitä pisteitä voi myöhemmin hyväksilukea mahdollisten jatko-opintojen yhteydessä.

 

Kenelle

Pk- ja startup-yritysten henkilöstö Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa


Missä

Koulutukset järjestetään pääosin verkkototeutuksina ja itsenäisenä opiskeluna

 

Milloin

4/2024–5/2025,
mukaan pääsee jatkuvastiToteuttaja

Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulujen liiketoiminta- ja vastuullisuusosaamisen asiantuntijat

Näin etenet ja kehität osaamistasi yritysvastuusta

Koulutusten asiakaspolku kuvana

Kurssien esittelyt:

Yritysvastuun perusteet

Tervetuloa pohtimaan ja kartoittamaan yritysvastuuta ja sen merkitystä yrityksen toiminnassa!

Oletko valmis pelaamaan? Seppo-pelialusta johdattaa sinut käymään läpi vastuullisuuden peruskäsitteitä ja -tietoja yritysvastuusta. Pääset myös pohtimaan, mikä on yrityksesi vastuullisuuden nykytila ja kehityskohteet. 

Podcastien, nauhoitteiden ja tekstien avulla rakennat itsellesi käsitystä ja osaamista yritysvastuusta. Lisäksi pohdit etsimiesi tietojen ja tehtävien yhteydessä olevien materiaalien avulla yritysvastuun eri osa-alueiden merkitystä omassa toimintaympäristössäsi. Osaamista vahvistamalla voit kartoittaa, missä mennään nyt ja mihin ollaan menossa. 

Yritysvastuun perusteissa rakennat itsellesi käsitystä ja osaamista yritysvastuusta ennen osallistumista seuraaville kursseille.  

Vastuullinen liiketoiminta

Kurssilla opit integroimaan vastuullisuuden osaksi yrityksesi käytännön toimintaa ja strategista kehittämistä. Kehität osaamistasi, kilpailukykyä ja muutoskyvykkyyttä vastuullisuuden näkökulmasta. Saat konkreettisia työkaluja, joita voit soveltaa päivittäisessä työssäsi.

 Kurssin suoritettuasi:

 • Ymmärrät vastuullisuuden osatekijät osana liiketoimintastrategiaa
 • Ymmärrät toimintaympäristön ja kilpailutekijöiden vaikutuksia yrityssimulaation keinoin vastuullisessa liiketoiminnassa 
 • Osaat analysoida ja kehittää strategisen johtamisen työkaluja, kuten PESTEL- ja VRIO-analyyseja, osana vastuullista liiketoimintaa  
 • Osaat huomioida strategian roolin vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä
 

Vastuullinen rekrytointi

Kurssilla opit tekemään vastuullisesta rekrytoinnista strategisen menestystekijän. Kehität kykyäsi rakentaa vahvaa työnantajamielikuvaa ja ottaa yrityksen arvot huomioon rekrytointiprosessissa. Saat käytännön työkaluja, jotka tukevat vastuullista ja pitkäjänteistä rekrytointia

Kurssin suoritettuasi:

 • Ymmärrät vastuullisen rekrytoinnin kokonaisuuden ja merkityksen osana yritysvastuuta 
 • Ymmärrät vastuullisen rekrytoinnin merkityksen osana yrityksen kokonaisstrategiaa, kilpailuetua, työnantajamielikuvaa ja arvoja 
 • Osaat analysoida ja kehittää vastuullisen rekrytoinnin kannalta oleellisia henkilöstökäytäntöjä 
 • Osaat huomioida rekrytoinnissa avoimuuden, syrjimättömyyden ja henkilötietojen käsittelyn vaatimuksia 

Vastuullinen kaupallistaminen ja myynti

Kurssilla hankit osaamista kannattavaan, asiakaslähtöiseen ja vastuulliseen myyntiin. Opit yhdistämään vastuullisuuden osaksi myyntiprosessiasi ja vahvistamaan asiakassuhteitasi. Syvennät ymmärrystäsi vastuullisesta markkinoinnista ja vastuullisuusviestinnästä.

Kurssin suoritettuasi:

 • Ymmärrät yritysvastuukriteeristön arvoketjun näkökulmasta 
 • Ymmärrät vastuullisuuden merkityksen myynnissä ja kaupallistamisessa 
 • Osaat analysoida ja kehittää myynnin vastuullisuutta 
 • Osaat huomioida myynnissä ja kaupallistamisessa yritysvastuudirektiivin, kannattavuuden ja asiakaslähtöisyyden vaatimuksia 

Osallistumalla koulutuksiimme saat paitsi teoreettista tietoa myös käytännön työkaluja, joita voit soveltaa omassa työssäsi. Tartu tilaisuuteen kehittää itseäsi ja organisaatiotasi kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Ilmoittaudu mukaan ja tee yhdessä kanssamme vaikuttavaa muutosta.

Scroll to Top