Kouluttajat

Jukka Sirkiä

Jukka Sirkiällä, LAB-ammattikorkeakolu (KTT, DI), liiketalouden lehtori ja TKI-asiantuntija on vankka kokemus IT-palveluyritysten asiakasorientoituneesta liiketoiminnan johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä sekä liiketoiminta- että myyntijohdon näkökulmista. Strateginen muutosjohtaja, jolla on vahvaa näyttöä palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta tuloksekkaasti. Lisäksi Jukka toimii muutamien startup -yritysten hallituksissa, joiden tavoitteena on kannattavasti kasvattaa liiketoimintaa. Jukka on taustaltaan kauppatieteiden tohtori ja tuotantotalouden diplomi-insinööri. VALIOT-hankkeessa Jukan vastuulla on mm. ”Vastuullinen liiketoiminta” ja ”Vastuullinen kaupallistaminen ja myynti” -kursseilla opettaminen ja aineistojen tuottaminen yhteistyössä Laurean asiantuntijoiden kanssa. Jukan taustoihin voit perehtyä tarkemmin osoitteessa http://www.linkedin.com/in/jukkas

Terhi Tuominen

(KTT), projektipäällikkö, vastuullisen rekrytoinnin opettaja ja TKI-asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu. Terhi on vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja yrittäjyyden asiantuntija. Aiempi tausta hänellä on koulutus- ja tutkimussektorilla toimimisesta opettajana, tutkijana ja yrittäjäkoulutuksen kehittäjänä mm. kansainvälisissä kapasiteetin kehittämishankkeissa kehitysmaihin, joissa kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen on keskeisessä roolissa. Terhi on toiminut myös liikkeenjohdon valmennustehtävissä. Koulutukseltaan Terhi on kauppatieteiden tohtori. VALIOT-hankkeessa Terhin vastuulla on Vastuullisen rekrytoinnin opintokokonaisuus sekä vastuullisuuden perustietopaketin tuottaminen yhteistyössä Laurean opettajien kanssa. Terhin taustoihin voit perehtyä tarkemmin osoitteessa: https://www.linkedin.com/in/terhi-tuominen-89b87a9/

Juha Leskinen

Juha Leskinen (Tradenomi, amk, asiakasvastaava & valmentaja) toimii hankeasiantuntijana Laurea-ammattikorkeakoulussa eri opetusalojen hankkeissa keskittyen pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen erilaisista ajankohtaisista näkökulmista. Tällä hetkellä keskityn Valiot- ja ManagiDiTH -hankkeissa asiakasvastaavan, valmentajan ja ekosysteemin rakentajan tehtäviin. Kokoan asiakasrekisterin, ja toteutan asiakashankinnan eri vaiheita alusta loppuun. Lisäksi suunnittelen ja toteutan valmennuksia liittyen palveluiden tai tuotteiden kaupallistamiseen sekä myyntiin, asiakasprosessin ja -ymmärryksen lisäämiseen ja järjestän tarvittaessa hanketapahtumia. Koulutukseltani olen tradenomi (amk 2019), ja työkokemusta on yli 30:en vuoden ajalta kansainvälisen kaupan eri tehtävistä kulutustavaroissa ja luksustuotteissa. Yrittäjänäkin olen toiminut. Parasta työssäni ovat asiakaskontaktit, mielenkiintoiset työtehtävät ja mukavat työtoverit. Vapaa-ajalla harrastan musiikkia ja liikuntaa, sekä mökkeilen.

Suvi Sivén

Suvi Sivén (KTM, Kohtaamistaiteen kouluttaja, ohjaaja) toimii VALIOT-hankkeessa yritysvastuun ja vastuullisen liiketoiminnan opintojakson asiantuntijana ja ohjaajana. Suvi on kokenut vastuullisuutta ja strategisen liiketoiminnan teoriaa ja käytäntöjä yhdistävä kehittäjä, asiantuntija ja ohjaaja. Suvin vahvuuksia ovat mm. kestävä kehitys, yritysvastuu ja vastuullisuus, strateginen johtaminen ja toteutus, kansainvälinen talous, projektijohtaminen, ohjaus, hankinnat ja logistiikka. Suvi on toiminut mm. lehtorina, projektipäällikkönä, kouluttajana, valmentajana, ohjaajana, asiantuntijana sekä tutkijana. Suvi on tehnyt erilaisia yritysten kehittämisprojekteja ja konsultointia yli kymmenen vuotta. Esimerkiksi osaamisen kehittämisen projekteja vuodesta 2010 lähtien yli tuhannen innostuneen kanssa ja vastuullisuuteen sekä kestävään kehitykseen liittyviä projekteja viimeiset kahdeksan vuotta. Suvin kanssa etsitään, kehitetään, tunnistetaan ja jalkautetaan vastuullisuutta ja strategiaa osaksi liiketoimintaa. Suvi löytyy LinkedInistä osoitteesta www.linkedin.com/in/suvi-sivén-b7060819

Taru Maamies

Taru Maamies, Laurea-ammattikorkeakoulu (TkL, DI, AmO) on kokenut ja tuloshakuinen liiketoiminta- ja muutosjohtaja, ammatillinen opettaja sekä yritysvalmentaja. Tarun vahvuuksia ovat mm. valmentava johtaminen, johtamisen, esihenkilötyön ja osaamisen kehittäminen sekä strategialähtöinen liiketoiminnan kehittäminen muutostilanteissa. Tavoitteena vastuullisesti toimiva, motivoitunut ja muutoskyvykäs työyhteisö. VALIOT-hankkeessa Tarun tehtäviin kuuluvat mm. vastuullisen rekrytoinnin ja henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuudet. Tarun taustaan voit perehtyä tarkemmin osoitteessa http://www.linkedin.com/in/tarumaamies

Hankkeen projektipäälliköt

Jaakko Grönmark, Projektipäällikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Jaakon tavoitat sähköpostitse jaakko.gronmark@laurea.fi tai puhelimella numerosta +358 50 4639233

Ninni Andelin, Projektipäällikkö LAB-ammattikorkeakoulu

Ninnin tavoitat sähköpostitse ninni.andelin@lab.fi tai numerosta +358 44 7085103

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Scroll to Top